4.  ทำเอกสารโอนย้ายระหว่างคลัง โปรแกรมฟ้องว่า ค้นหาเลขที่เอกสารโอนย้ายระหว่างคลัง (ISRUN) ไม่พบ

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > โอนย้ายระหว่างคลัง >

4.  ทำเอกสารโอนย้ายระหว่างคลัง โปรแกรมฟ้องว่า ค้นหาเลขที่เอกสารโอนย้ายระหว่างคลัง (ISRUN) ไม่พบ

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ     เนื่องจากในเมนูกำหนดเลขที่เอกสาร (เริ่มระบบ ข้อ 4.) เมื่อกด <Alt+E> ที่เอกสาร RL พบว่า

ไม่มีการกำหนดสมุดรายวันเอาไว้

 

วิธีแก้ไข ทำได้โดยใส่รหัสสมุดรายวัน