3.  มีการกำหนดไม่ให้โปรแกรมยอมให้สินค้าติดลบ แต่เมื่อลบรายการโอนย้ายระหว่างคลัง จากคลัง 01 ไปคลัง 02 ทิ้ง ซึ่งผลจากการลบทิ้งนี้ จะทำให้ยอดคงเหลือในคลัง 02 ติดลบ โปรแกรมกลับยอมให้ผ่านไปได้

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > โอนย้ายระหว่างคลัง >

3.  มีการกำหนดไม่ให้โปรแกรมยอมให้สินค้าติดลบ แต่เมื่อลบรายการโอนย้ายระหว่างคลัง จากคลัง 01 ไปคลัง 02 ทิ้ง ซึ่งผลจากการลบทิ้งนี้ จะทำให้ยอดคงเหลือในคลัง 02 ติดลบ โปรแกรมกลับยอมให้ผ่านไปได้

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

จะต้องกำหนดให้การตัดต้นทุนแยกตามคลังด้วย