2.  ต้องการโอนย้ายสินค้าจากคลัง 01 ไปยังคลัง 02 และ ต้องการให้บันทึกบัญชีด้วย  ซึ่งปกติเมนูโอนย้ายระหว่างคลังจะไม่มีการบันทึกบัญชีให้ (บันทึกบัญชีแบบ Perpetual )

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > โอนย้ายระหว่างคลัง >

2.  ต้องการโอนย้ายสินค้าจากคลัง 01 ไปยังคลัง 02 และ ต้องการให้บันทึกบัญชีด้วย  ซึ่งปกติเมนูโอนย้ายระหว่างคลังจะไม่มีการบันทึกบัญชีให้ (บันทึกบัญชีแบบ Perpetual )

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีประยุกต์

1.  กำหนดเลขที่เอกสาร ที่เมนูปรับปรุงยอดสินค้า/ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า กำหนดเลขที่บัญชีต้นทุนขายเป็น เลขที่บัญชี

" บัญชีค่าใช้จ่าย"

2.  ถ้าต้องการโอนจากคลัง 01 ไปคลัง 02 เข้าไปในเอกสารที่สร้างมาจากข้อ 1. ใส่รหัสสินค้า และใส่คลังเป็น 01

แล้วตามด้วยใส่จำนวนเป็น ติดลบ

เดบิท        บัญชีค่าใช้จ่าย                XXX

เครดิต        บัญชีสินค้า                        XXX

3.  จากนั้นทำเอกสารอีก 1 ใบในหน้าเดิม โดยเลือกรหัสสินค้าตัวเดิม ใส่เป็นคลัง 02 ใส่จำนวนปกติ ตามด้วยราคาต่อหน่วยเดียวกันกับในข้อ 2.

เดบิท        บัญชีสินค้า                XXX

เครดิต        บัญชีค่าใช้จ่าย                        XXX