3.  เบิก/จ่ายสินค้าแล้ว ไม่มีการบันทึกต้นทุนในสมุดรายวันหรือ

ในสต๊อกการ์ดให้ ทั้งที่เป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

3.  เบิก/จ่ายสินค้าแล้ว ไม่มีการบันทึกต้นทุนในสมุดรายวันหรือ

ในสต๊อกการ์ดให้ ทั้งที่เป็นการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากในการรับสินค้าบางล็อตมียอดสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่มีมูลค่าน้อย ตัวอย่างเช่น ซื้อสินค้า 100,000 ชิ้น โดยมีราคารวมทั้งสิ้น 24,829 บาท เมื่อเชื่อเป็นราคาต่อหน่วยจะเท่ากับ 0.24829 ต่อ 1 หน่วย แต่เมื่อมีการตัดจ่ายออกไปเรื่อย ๆ โปรแกรมจะตัดด้วยทศนิยม 2 หลัก ดังนั้นจะตัดออกด้วยราคาต่อหน่วย คือ 0.25 ทำให้มูลค่าถูกตัดออกไปจนหมดก่อนที่จำนวนสินค้าจะหมดไป ทำให้การตัดสินค้าออกในบิลใบหลัง ๆ ไม่มีราคาทุนให้ตัดออก

อีก และเป็นผลทำให้ไม่มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันและในสต๊อกการ์ด