2.  ซื้อสินค้าเข้ามาหน่วยเป็นกิโลกรัม แต่ทำการจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต (PD) ออกไปด้วยหน่วยย่อยเป็นกรัม เมื่อทำเบิกไปเรื่อยๆ มูลค่าของสินค้าลดลงเรื่อยๆ จนกลายเป็น 0 จึงทำให้สินค้าที่เหลืออยู่ตัดด้วยต้นทุนเท่ากับศูนย์ (ใช้ทศนิยมของราคาสินค้า 2 ตำแหน่ง)

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

2.  ซื้อสินค้าเข้ามาหน่วยเป็นกิโลกรัม แต่ทำการจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต (PD) ออกไปด้วยหน่วยย่อยเป็นกรัม เมื่อทำเบิกไปเรื่อยๆ มูลค่าของสินค้าลดลงเรื่อยๆ จนกลายเป็น 0 จึงทำให้สินค้าที่เหลืออยู่ตัดด้วยต้นทุนเท่ากับศูนย์ (ใช้ทศนิยมของราคาสินค้า 2 ตำแหน่ง)

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้แก้ไขทศนิยมของราคาสินค้าเป็น 4 หลัก แล้วคำนวณสินค้า 7.4 ใหม่