4.  สั่งลงบัญชีใหม่ที่รายการจ่ายสินค้าใช้ภายใน โปรแกรมฟ้อง Error 1155 'กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง เลขที่บัญชี เป็นว่างๆ'

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

4.  สั่งลงบัญชีใหม่ที่รายการจ่ายสินค้าใช้ภายใน โปรแกรมฟ้อง Error 1155 'กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันไม่ถูกต้อง เลขที่บัญชี เป็นว่างๆ'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ    เนื่องจากมีการแก้ไขประเภทของสินค้าที่นำมาจ่ายสินค้าใช้ภายใน (ที่เมนูสินค้า 7.3) จากประเภท 0 ให้เป็น 5

 

วิธีแก้ไข   จึงต้องแก้ไขประเภทให้เป็น 0 เหมือนเดิม