2.  ในเมนูตรวจนับสินคา 6.3.1 บันทึกการตรวจนับ ถ้าจะคนหารหัสสินค้า

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

2.  ในเมนูตรวจนับสินคา 6.3.1 บันทึกการตรวจนับ ถ้าจะคนหารหัสสินค้า

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ให้กด F8 ก่อนแล้วพิมพ์รหัสสินค้าที่ต้องการค้นหาได้เลย