3.  สร้างข้อมูลตรวจนับ (ที่เมนูสินค้า ข้อ 6.1) จากนั้นจะบันทึกยอดที่ตรวจนับได้ใน

เมนูบันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้ (เมนูสินค้าข้อ6.3)โปรแกรมกลับ

ไม่แสดงรหัสสินค้าบางตัวขึ้นมาให้

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

3.  สร้างข้อมูลตรวจนับ (ที่เมนูสินค้า ข้อ 6.1) จากนั้นจะบันทึกยอดที่ตรวจนับได้ใน

เมนูบันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้ (เมนูสินค้าข้อ6.3)โปรแกรมกลับ

ไม่แสดงรหัสสินค้าบางตัวขึ้นมาให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากสินค้าตัวนั้นอาจจะเคยทำรายการตรวจนับไปแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้จากในเมนูสินค้า ข้อ 7.3

กด <F8> และเลื่อนไปทางด้านขวา ในคอลัมน์ตรวจนับจะแสดงวันที่ตรวจนับครั้งสุดท้ายเอาไว้ ดังนั้นหากต้องการให้สินค้าตัวนี้แสดงขึ้นมาในเมนูบันทึกปริมาณที่ตรวจนับได้ จะต้องลบวันที่ตรวจนับในช่องนี้ทิ้ง จากนั้นให้กลับไปสร้างข้อมูลตรวจนับใหม่ ที่เมนูสินค้าข้อ 6.1 เฉพาะสินค้าตัวน