7.  คำนวณยอดในบัญชี ข้อ A ยอดเปลี่ยนแปลง โปรแกรมฟ้องว่า No header และตามด้วยเลขที่เอกสารขายเงินสดที่มีปัญหา เช่น HS0000001 แต่เมื่อจะไปสั่งลงบัญชีใหม่ที่เมนูขายเงินสด กลับไม่พบเอกสารใบดังกล่าวนี้

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

7.  คำนวณยอดในบัญชี ข้อ A ยอดเปลี่ยนแปลง โปรแกรมฟ้องว่า No header และตามด้วยเลขที่เอกสารขายเงินสดที่มีปัญหา เช่น HS0000001 แต่เมื่อจะไปสั่งลงบัญชีใหม่ที่เมนูขายเงินสด กลับไม่พบเอกสารใบดังกล่าวนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้กลับไปเพิ่มเอกสารเลขที่นี้ ที่เมนูขายเงินสดอีกครั้ง โดยเมื่อป้อนในส่วนหัวของบิล เช่น เลขที่เอกสาร วันที่ รหัสลูกค้า เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกโดยที่ไม่ต้องป้อนรายการสินค้า โปรแกรมจะดึงรายการสินค้าขึ้นมาให้เอง จากนั้นจึงสั่งลงบัญชีใหม่ และไปคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงใหม่