6.  ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นไทย/อังกฤษ เวลาป้อนเอกสาร IV ต้องการให้คำอธิบายในสมุดรายวัน เปลี่ยนไปเป็นตามเมนูที่เข้าใช้งาน

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

6.  ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นไทย/อังกฤษ เวลาป้อนเอกสาร IV ต้องการให้คำอธิบายในสมุดรายวัน เปลี่ยนไปเป็นตามเมนูที่เข้าใช้งาน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข        ไปในเมนูเริ่มระบบ ข้อ4. ลบคำอธิบายในสมุดรายวัน ที่กำหนดไว้ในกำหนดเลขที่เอกสารออกทั้งหมด  แล้วเมื่อเข้าไปใช้งานในเมนูไทยโปรแกรมจะไปดึงคำอธิบายจากไฟล์ IS.TXT ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ THAI ส่วนเข้า เมนูอังกฤษโปรแกรมก็จะใช้ไฟล์ IS.TXT ใน โฟลเดอร์ ENG มาใส่เป็นคำอธิบายไทย/อังกฤษให้เอง