8. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.5 และผ่านบัญชีรายการขายเงินเชื่อนี้ไปแล้ว แต่ต้องการจะลบทิ้ง โดยยกเลิกการการเชื่อมต่อบัญชีให้หรือ เอาติ๊กถูกออก ก็จะสามารถยกเลิก และลบบิลทิ้งได้ แต่รายการที่ผ่านไปสมุดรายวันที่ผ่านบัญชีแล้ว จะยังค้างอยู่

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

8. ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.5 และผ่านบัญชีรายการขายเงินเชื่อนี้ไปแล้ว แต่ต้องการจะลบทิ้ง โดยยกเลิกการการเชื่อมต่อบัญชีให้หรือ เอาติ๊กถูกออก ก็จะสามารถยกเลิก และลบบิลทิ้งได้ แต่รายการที่ผ่านไปสมุดรายวันที่ผ่านบัญชีแล้ว จะยังค้างอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ขั้นตอนที่ถูกต้องคือ หลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีแล้ว ในหน้าจอขายเงินเชื่อให้กด <F8> เข้าไปลบรายการสินค้าทิ้ง และกลับไปกำหนดเชื่อมต่อบัญชีเป็น 'Y' จากนั้นสั่งลงบัญชีใหม่ที่บิลขายรายการนี้ เพื่อให้รายการในสมุดรายวันหายไป แล้วจึงค่อยกลับมายกเลิก และลบรายการขายรายการนี้ทิ้งไป ดังนั้นปัญหาข้างต้นนี้ จึงต้องเพิ่มเอกสารขายเงินเชื่อเลขที่เดิมนี้กลับเข้าไป แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง