3.  ในการใช้เมนูโอนข้อมูล ถ้าสาขามีเพิ่มทรัพย์สินในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

แล้วต้องการจะโอนรายการทรัพย์สินนี้ไปที่ฝั่ง สนญ. ทำได้หรือไม่ อย่างไร

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

3.  ในการใช้เมนูโอนข้อมูล ถ้าสาขามีเพิ่มทรัพย์สินในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

แล้วต้องการจะโอนรายการทรัพย์สินนี้ไปที่ฝั่ง สนญ. ทำได้หรือไม่ อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·ไม่สามารถทำการโอนข้อมูลที่เป็นรหัสทรัพย์สินได้

·ถ้าที่สนญ.ไม่มีข้อมูลทรัพย์สินอยู่เลยก็ให้ใช้วิธีการ COPY ไฟล์ FAMAS.* จากฝั่งสาขาไปที่ฝั่งสนญ.ได้ และสั่งคำนวณทรัพย์สินใหม่เพื่อให้ลงบัญชี (แต่ถ้าทั้ง 2 ฝั่งมีการกรอกข้อมูลทรัพย์สินแล้วจะไม่สามารถทำวิธีนี้ได้)

·ส่วนการแนะนำให้ใช้โปรแกรม FOX นั้นควรแนะนำสำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นอยู่แล้ว

หรือถ้าจะนำข้อมูลมาให้ทางเราแก้ไขก็ควรจะเป็นกรณีที่จำเป็นจริง ๆ