2.   การกำหนดรายละเอียดการโอนข้อมูล กำหนดสมุดรายวันได้เพียง 6 เล่ม แต่ลูกค้ามีสมุดรายวันมากกว่านี้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

2.   การกำหนดรายละเอียดการโอนข้อมูล กำหนดสมุดรายวันได้เพียง 6 เล่ม แต่ลูกค้ามีสมุดรายวันมากกว่านี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

จะต้องโอนข้อมูลสมุดรายวันที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง โดยระบบงานอื่น ๆ ให้กำหนดเป็น 'N' ทั้งหมด และควรจะกำหนดชื่อข้อกำหนดในการโอนเป็นคนละชื่อ กับการโอนข้อมูลในส่วนแรก

 

หมายเหตุ

รายการที่กรอกเองใน สมุดรายวันต่าง ๆ เช่น JV,PV และ RV เป็นต้น ถ้าไม่กำหนดรายละเอียดในการโอนคือ

ไม่ได้ตอบ Y จะไม่โอนให้