4.  ชุดสาขามีการเพิ่มบัญชีใหม่ และมีการเดินรายการเรียบร้อย หลังจากนั้นก็โอนข้อมูลมาให้ทาง สนญ. พอทาง สนญ. ไปดูเมนูผังบัญชี กลับไม่มีเลขที่บัญชีนี้ที่เพิ่มขึ้นให้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > โอนข้อมูล >

4.  ชุดสาขามีการเพิ่มบัญชีใหม่ และมีการเดินรายการเรียบร้อย หลังจากนั้นก็โอนข้อมูลมาให้ทาง สนญ. พอทาง สนญ. ไปดูเมนูผังบัญชี กลับไม่มีเลขที่บัญชีนี้ที่เพิ่มขึ้นให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

วิธีแก้ไข ต้องเข้าไปเพิ่มเลขที่บัญชีดังกล่าว ในผังบัญชี ทางสนญ. ด้วย