3.  บันทึกบัญชีแบบ Perpetual ตรวจสอบบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือในด้านบัญชีไม่ตรงกับ รายงานสินค้าคงเหลือ 42x มีสาเหตุจากอะไรบ้าง

Navigation:  ระบบสินค้า > ปัญหาของการพิมพ์รายงานสินค้า >

3.  บันทึกบัญชีแบบ Perpetual ตรวจสอบบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือในด้านบัญชีไม่ตรงกับ รายงานสินค้าคงเหลือ 42x มีสาเหตุจากอะไรบ้าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

1.        ยอดยกมาของบัญชีสินค้า ไม่ตรงกับยอดยกมาของสินค้าในสต๊อก

2.        บันทึกรายการเองในสมุดรายวันหรือ ปรับปรุงบัญชีสินค้าในสมุดรายวันเข้าไปเอง

3.        มีการกำหนดบัญชีสินค้าเป็นบัญชีอื่นในกลุ่มบัญชีสินค้า

4.        กำหนดรหัสสินค้าที่ไม่ใช่ประเภท 0 แต่กำหนดเป็นบัญชีสินค้า เช่นสินค้าบริการ

5.        กำหนดขอบเขตการดูรายงานสินค้าไม่ครบ

วิธีการตรวจสอบ

สำหรับการบันทึกบัญชีแบบ Perpetual เท่านั้นเพราะแบบ Periodic ไม่มีการบันทึกบัญชีสินค้าจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ

1.  เริ่มแรกควรเช็คที่ยอดยกมาของทั้ง 2 ระบบก่อน โดยถ้าเป็นระบบบัญชีให้ไปตรวจสอบที่เมนูบัญชี ข้อ 3.1              

ยอดยกมาของบัญชีสินค้า ส่วนรายการสินค้าให้ไปตรวจสอบรายงานข้อ 4.3.3  สรุปยอดเคลื่อนไหวสินค้า           โดยพิมพ์รายการไม่เคลื่อนไหวให้ตอบ Y และกำหนดวันที่เป็นวันที่ต้นปีแล้วดูที่คอลัมน์ยอดรวมว่าเท่ากับบัญชีสินค้าหรือไม่

2.  คำนวณยอดสินค้า และเมนูบัญชี ข้อ A. เพราะโปรแกรมจะตรวจเช็คข้อผิดพลาดให้ด้วยใช้เมนูเริ่มระบบข้อ 5.3        

ในการตรวจสอบระบบสินค้าให้เป็น Y เพื่อตรวจสอบการแก้ไขในสมุดรายวันเอง

3.  พิมพ์รายงานสินค้า 425 / 42B เพื่อตรวจสอบเลขที่บัญชีสินค้า