4.  ปัญหายอดรวมล๊อตไม่เท่ายอดคงเหลือ    ข้อมูลคงเหลือในรายงานโชว์ มูลค่าสินค้าติดลบอยู่ แต่ไม่มีจำนวน  

Navigation:  ระบบสินค้า > ปัญหาของการพิมพ์รายงานสินค้า >

4.  ปัญหายอดรวมล๊อตไม่เท่ายอดคงเหลือ    ข้อมูลคงเหลือในรายงานโชว์ มูลค่าสินค้าติดลบอยู่ แต่ไม่มีจำนวน  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

มีการคีย์บิลซื้อ  แล้วมีการใส่ส่วนลดด้านล่างบิล โปรแกรมจะนำส่วนลดนั้นไปปรับลดต้นทุนลงของสินค้าแต่ละตัว แล้วลูกค้าได้มีการทำเอกสารใบลดหนี้ส่งคืนออกอ้างไปที่บิลซื้อใบนั้น  แต่ในใบลดหนี้ใบนั้นลูกค้าไม่ได้ใส่ส่วนลดด้านล่าง  เป็นผลให้ต้นทุนส่งคืนสินค้าตัวนั้นถูกตัดออกมากกว่ารับเข้า   ทำให้ต้นทุนติดลบอยู่

 

วิธีแก้ไข

 ให้ลูกค้าคำนวณส่วนลดของรายการสินค้าตัวนั้นออกมา แล้วนำไปใส่ส่วนลดท้ายบิลของใบลดหนี้ใบนั้น