13.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'ตัวลูกของสินค้าชุด ที่หาตัวแม่ในเอกสารไม่พบ [สินค้า][เอกสาร][ตัวแม่]'

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

13.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'ตัวลูกของสินค้าชุด ที่หาตัวแม่ในเอกสารไม่พบ [สินค้า][เอกสาร][ตัวแม่]'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เกิดจากตอนที่ลบตัวแม่ทิ้งไปนั้น โปรแกรมลบตัวลูกไม่หมด

 

วิธีแก้ไข ไปที่เมนูสินค้า ข้อ 3. สินค้าชุด กด F10 /อื่น ๆ /เลือกเมนู ตั้งค่าให้ลบตัวลูกที่หาเอกสารในตัวแม่ไม่พบทิ้ง จากนั้นไปที่เมนูสินค้า 7.4 คำนวณ

ต้นทุนสินค้า สั่งให้คำนวณทุกรหัสสินค้า (โปรแกรมก็จะลบรายการที่ค้นหาตัวแม่ไม่พบทิ้งให้)