14. คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'ค้นหาเอกสารที่ต้นทางไม่พบ'

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

14. คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'ค้นหาเอกสารที่ต้นทางไม่พบ'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เกิดจากตอนที่ยกเลิกและลบเอกสารทิ้ง โปรแกรมลบรายการสินค้าไม่หมด (ทำให้เหลือรายการใน F8 แต่หัวเอกสารไม่มี) ต้องไปที่เมนูสินค้า 7. 3 แล้วกด Ctrl+F7 และลบรายการนี้ทิ้ง