15. คำนวณสินค้า แจ้ง 'ต้องป้อนต้นทุนของรายการสินค้ารับคืนเข้าไปเอง' ซึ่งปกติจะแจ้งรหัสสินค้า และเอกสารSR ให้เข้าไปในเมนูสินค้า ข้อ 7.  ซ่อมแซมระบบสินค้า 3. แก้ไขรายการต่าง ๆ ของสินค้า เลือกรหัสตัวที่แจ้ง กด CTRL+F7 ตรงคอลัมน์มูลค่าทุนจะมีแต่ก็ยังฟ้อง Error อยู่

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

15. คำนวณสินค้า แจ้ง 'ต้องป้อนต้นทุนของรายการสินค้ารับคืนเข้าไปเอง' ซึ่งปกติจะแจ้งรหัสสินค้า และเอกสารSR ให้เข้าไปในเมนูสินค้า ข้อ 7.  ซ่อมแซมระบบสินค้า 3. แก้ไขรายการต่าง ๆ ของสินค้า เลือกรหัสตัวที่แจ้ง กด CTRL+F7 ตรงคอลัมน์มูลค่าทุนจะมีแต่ก็ยังฟ้อง Error อยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ ทำเอกสารบิลขาย ขณะยอดไม่พอหรือติดลบ แล้วมาทำเอกสาร SR โดยอ้างถึง บิลขาย ดังกล่าว

 

วิธีแก้ไข   ไปในเมนูสินค้า ข้อ 7. ซ่อมแซมระบบสินค้า 3. แก้ไขรายการต่าง ๆ ของสินค้า เลือกรหัสตัวที่แจ้ง กด CTRL+F7

เลื่อนไปที่เอกสาร SR กดALT+E แล้ว ENTER ผ่านรายการนี้แล้วเลือกตกลง เพื่อ SAVE คำนวณใหม่ก็จะไม่เป็นแล้ว