11.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'จำนวนในเอกสาร และจำนวนจริงไม่สัมพันธ์กัน'

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

11.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'จำนวนในเอกสาร และจำนวนจริงไม่สัมพันธ์กัน'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ    

1.  อาจเกิดจากตอนที่ไปแก้ไขช่องจำนวนในเอกสารรับสินค้าเข้าสต๊อก โปรแกรมอาจจะทำงานไม่ครบวงจร

2.  เกิดจากไฟล์ในหน้าจอขาย (ARTRN) ไม่เท่ากับไฟล์ใน STCRD ซึ่งอาจเกิดจากการหลุดออกจากโปรแกรมขณะคีย์ข้อมูล

วิธีแก้ไข  ต้องไปที่เมนูสินค้า 7. 3 แล้วกด Ctrl+F7 เข้าไปแก้ไขค่าในหน้า 2 ในช่องจำนวน และจำนวนจริง        

1.  เข้าไปใน F8 หน้าบิลขาย แล้วกด Alt+e ย้ำผ่านอีกครั้ง

2.  (ถ้าข้อ1.ไม่ได้)ให้ดูที่ตำแหน่งของทศนิยม(ตัวคูณให้เป็นหน่วยย่อย)ต้องสัมพันธ์กับ ทศนิยมของจำนวน เช่น 4 ตำแหน่ง ก็ต้อง 4 ตำแหน่งเหมือนกัน  ทำให้ตัวเลขที่แก้ที่หน้าจอ กับตัวเลขที่โปรแกรมเก็บไว้สำหรับเพิ่มยอดในสต๊อกจริงไม่เท่ากัน

 (จำนวนจริง = จำนวนในเอกสาร x อัตราส่วนต่อหน่วยย่อย )