10.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'ประเภทของรายการในสต๊อกการ์ดไม่ถูกต้อง'

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

10.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'ประเภทของรายการในสต๊อกการ์ดไม่ถูกต้อง'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   โปรแกรมจะเช็คเฉพาะรายการที่อยู่ในเอกสารลงประจำวันสินค้า ถ้าประเภทของรายการ (POSOPR) ที่เก็บไว้ที่หัวเอกสาร (STTRN) ไม่ตรงกับในแฟ้มสต๊อกการ์ด ก็จะแจ้งข้อผิดพลาดนี้ให้ทราบ

วิธีแก้ไข ต้องไปที่เมนูสินค้า 7. 3 แล้วกด Ctrl+F7 เข้าไปแก้ไขค่าในช่อง C ให้สัมพันธ์กับเอกสาร