9.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'ราคาทุน และราคาทุนสุทธิไม่เท่ากัน (หรือติดลบ)'

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

9.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'ราคาทุน และราคาทุนสุทธิไม่เท่ากัน (หรือติดลบ)'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

โดยทั่วไป รายการรับสินค้าเข้าสต๊อกจะต้องมีราคาทุน(XTRNVAL) เท่ากันกับราคาทุนสุทธิ(NETVAL) เสมอ แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น เข้าไปแก้ไขรายการที่ซื้อโดยป้อนส่วนลด แล้วโปรแกรมคำนวณราคาทุนสุทธิให้ไม่ไม่ถูก

วิธีแก้ไข  ทำได้โดยไปที่เอกสารต้นทางนั้น แล้วกด F10,ลงบัญชีใหม่