8.  ในหน้าจอรายละเอียดสินค้า ช่องตัวหนังสือ ในตัวคูณให้เป็นหน่วยย่อย ไปอยู่ชิดซ้ายมือของช่องๆนั้น ซึ่งปกติ ต้องอยู่ชิดขวามือ

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

8.  ในหน้าจอรายละเอียดสินค้า ช่องตัวหนังสือ ในตัวคูณให้เป็นหน่วยย่อย ไปอยู่ชิดซ้ายมือของช่องๆนั้น ซึ่งปกติ ต้องอยู่ชิดขวามือ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เป็นเพราะว่า มีการกด Ctrl+Shirt ทางด้านซ้ายมือ ในช่องข้อความเหล่านั้น  แต่ถ้าปิดหน้าจอนั้นแล้วเปิดใหม่ ก็จะหาย