6.  มีการสร้างรหัสสินค้าไว้ผิด โดยสร้างสินค้าตัวเดียวกันขึ้นมา 2 รหัส และสินค้าทั้ง 2 รหัส นี้มีการเดินรายการแล้ว และต้องการให้สินค้าทั้ง 2 รหัสนี้รวมเป็นตัวเดียวกัน ต้องทำอย่างไร

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

6.  มีการสร้างรหัสสินค้าไว้ผิด โดยสร้างสินค้าตัวเดียวกันขึ้นมา 2 รหัส และสินค้าทั้ง 2 รหัส นี้มีการเดินรายการแล้ว และต้องการให้สินค้าทั้ง 2 รหัสนี้รวมเป็นตัวเดียวกัน ต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีการแก้ไขดังนี้

1.ให้ไปที่เมนูสินค้า 7.3 note รหัสสินค้าที่ต้องการรวมกันทั้ง 2 รหัสไว้  ต้องจดไว้ให้ถูกต้อง

2.ให้ลบรหัสที่ต้องการเก็บไว้ทิ้ง โดยกด Alt+D โปรแกรมจะฟ้องว่ามีการเดินรายการ แล้วต้องการลบให้ยืนยันตอบตกลง

3.จะเหลืออีกรหัสที่เราไม่ต้องการ  ให้อยู่หน้าจอของรหัสนั้น แล้วกด F10 เลือกที่ อื่น ๆ เปลี่ยนรหัสให้เป็นรหัสที่เราต้องการ

4.สั่งคำนวณต้นทุนสินค้า  โปรแกรมก็จะรวมข้อมูลให้และคำนวณยอดยกมาของสินค้าด้วย เพื่อยอดยกมาที่ถูกต้อง