5.  คีย์ยอดยกมาสินค้า แบบ Average ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เวลาป้อนในช่องจำนวนจะคีย์เป็นหลักล้าน  โปรแกรมไม่รับค่า ให้คีย์ได้แค่หลักแสน

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

5.  คีย์ยอดยกมาสินค้า แบบ Average ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เวลาป้อนในช่องจำนวนจะคีย์เป็นหลักล้าน  โปรแกรมไม่รับค่า ให้คีย์ได้แค่หลักแสน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ขึ้นอยู่กับ ทศนิยมด้วย ถ้าลดทศนิยมได้ ก็เพิ่มได้เป็นหลัก  แต่ถ้าลดทศนิยมไม่ได้ ก็ต้องไปทำ ปรับปรุงเพิ่ม/ลด แทน โดยใส่วันที่เป็นวันที่ต้นปี แต่สำหรับ Version Windows สามารถเพิ่มได้ถึง 12 หลัก และทศนิยม 4 ตำแหน่ง