7.  มีการสร้างรายละเอียดสินค้าไว้ผิดหัวข้อ โดยต้องการจะสร้างสินค้าชุดแต่ไปสร้างไว้ที่

เมนูรายละเอียดสินค้าแทน

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

7.  มีการสร้างรายละเอียดสินค้าไว้ผิดหัวข้อ โดยต้องการจะสร้างสินค้าชุดแต่ไปสร้างไว้ที่

เมนูรายละเอียดสินค้าแทน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เข้าไปแก้ไขประเภทสินค้า ที่เมนูสินค้า ข้อ 7.3 ซ่อมแซมระบบสินค้า จากนั้นแก้ไขประเภทจากสินค้าธรรมดา จาก 0 ให้เป็น

สินค้าชุด คือ 1  แต่เมื่อจะเข้าไปป้อนสินค้าตัวประกอบ โปรแกรมกลับแจ้งข้อผิดพลาดว่า รหัสสินค้าไม่ถูกต้อง เนื่องจากรหัสซ้ำหรือระดับสินค้าไม่ถูกต้องต้อง ให้ใส่ระดับสินค้า ก่อนจะป้อนสินค้าตัวประกอบได้