19.  กด <Alt+S> เพื่อค้นหารหัสสินค้า ในเมนูรายละเอียดสินค้า เมื่อพิมพ์รหัสสินค้าที่ต้องการ โปรแกรมจะไม่รับที่พิมพ์ แต่มีเสียงเตือน (ติ๊ด) แทน

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

19.  กด <Alt+S> เพื่อค้นหารหัสสินค้า ในเมนูรายละเอียดสินค้า เมื่อพิมพ์รหัสสินค้าที่ต้องการ โปรแกรมจะไม่รับที่พิมพ์ แต่มีเสียงเตือน (ติ๊ด) แทน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

       

เป็นเพราะลูกค้ามีการเปลี่ยนรูปแบบของรหัสสินค้า จาก !!! เป็น 9!! ซึ่งทำให้เมื่อพิมพ์ตัวอักษรจึงไม่สามารถพิมพ์ได้

(เลข 9 หมายถึง พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)