20. กด Shift+F4 เพื่อต้องการดูยอดสินค้าคงเหลือ   เช่น จะดูวันที่ 23/02/2550 (ซึ่งอาจจะเป็นวันที่ล่วงหน้า) ถ้าใส่วันที่  จะได้ยอดหนึ่ง  ถ้าไม่ระบุวันที่จะได้อีกยอดหนึ่ง

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

20. กด Shift+F4 เพื่อต้องการดูยอดสินค้าคงเหลือ   เช่น จะดูวันที่ 23/02/2550 (ซึ่งอาจจะเป็นวันที่ล่วงหน้า) ถ้าใส่วันที่  จะได้ยอดหนึ่ง  ถ้าไม่ระบุวันที่จะได้อีกยอดหนึ่ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ถ้าไม่ระบุวันที่ โปรแกรมจะมองวันที่เครื่องเป็นหลัก ปรากฎว่า เครื่องลูกค้า เป็นวันที่ 22/02/2550 ทำให้ได้ยอดคนละยอดกัน