18. ลูกค้ามีการกรอกยอดยกมาเอง (fifo) ซึ่งยอดยกมาประกอบด้วย 3 lot แต่คีย์ วันที่เดียวกันหมด 31/12/54 ซึ่งมีราคาต้นทุนไม่เท่ากัน และมีการรับคืนสินค้า(SR) โดยไม่ได้อ้างอิง invoice เป็นรายการแรก (ประกอบกับไม่มีการใส่ราคาต้นทุนมาตรฐาน ด้วย) ซึ่งลูกค้าสอบถามว่า ทำไม เอกสาร SR ถึงไม่ดึงราคาต้นทุน ตามหลัก fifo  lotที่1

(1 ตัว ๆ@ 10=10) แต่โปรแกรมกลับไปดึงราคาต้นทุน lotที่3 (3ตัวๆ @333.33=1,000)

ซึ่งลูกค้าต้องการให้ดึงราคาต้นทุน lotที่1 ด้วย

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

18. ลูกค้ามีการกรอกยอดยกมาเอง (fifo) ซึ่งยอดยกมาประกอบด้วย 3 lot แต่คีย์ วันที่เดียวกันหมด 31/12/54 ซึ่งมีราคาต้นทุนไม่เท่ากัน และมีการรับคืนสินค้า(SR) โดยไม่ได้อ้างอิง invoice เป็นรายการแรก (ประกอบกับไม่มีการใส่ราคาต้นทุนมาตรฐาน ด้วย) ซึ่งลูกค้าสอบถามว่า ทำไม เอกสาร SR ถึงไม่ดึงราคาต้นทุน ตามหลัก fifo  lotที่1

(1 ตัว ๆ@ 10=10) แต่โปรแกรมกลับไปดึงราคาต้นทุน lotที่3 (3ตัวๆ @333.33=1,000)

ซึ่งลูกค้าต้องการให้ดึงราคาต้นทุน lotที่1 ด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ ในเมนูสินค้า 7,3  tab รายการเคลื่อนไหวของสินค้า (สต๊อคการ์ด) (Ctrl+F7) ของเอกสาร SR ที่ช่อง      

Flag = 1 ซึ่งหลักของตัวโปรแกรม จะมองต้นทุนตามดังนี้

1.  ราคาทุนมาตรฐาน ก่อน   (ถ้าไม่ได้ใส่ จะมองอันดับ2)

2. ราคาทุนล่าสุด (รายการรับเข้าล่าสุดก่อนรายการลดหนี้)

 

 

จากภาพ มูลค่าทุนสุทธิเท่ากับ 333.33 ได้มาจากรายการก่อนหน้าที่รับเข้าคือ จำนวน 3 มูลค่า 1,000 ดังนั้นราคาต่อหน่วยจะเท่ากับ 333.33

 

วิธีแก้ไข ถ้าลูกค้าต้องการให้มองต้นทุน lot1 จะต้องการทำการแก้ไขวันที่เอกสาร ดังนี้

              เดิม                                                                                            แก้ไขใหม่เป็นวันที่

31/12/54 เอกสาร A ลำดับ1 รับเข้า จำนวนจริง 1 มูลค่าทุน 10                              วันที่ 31/12/54

31/12/54 เอกสาร B ลำดับ2 รับเข้า จำนวนจริง 2 มูลค่าทุน 100                            วันที่ 30/12/54

31/12/54 เอกสาร C ลำดับ3 รับเข้า จำนวนจริง 3 มูลค่าทุน 1,000                วันที่ 29/12/54

 

เอกสาร SR ก็จะดึงราคาตามที่ลูกค้าต้องการ คือ lot 1 นั้นเอง (1ตัว ๆ @ 10=10)