5.  การทำใบลดหนี้โดยไม่อ้างถึง IV เมื่อทำการบันทึกรายการ จะมีข้อความขึ้นมาให้เลือกว่า จะจ่ายคืนเป็นเงินสด หรือเก็บไว้หักตอนรับชำระหนี้ เมื่อเลือกไปแล้ว แต่ต้องการจะเปลี่ยนในภายหลัง โดยกด <F8> ลบและเพิ่มรายการเข้าไปใหม่ จะไม่มีข้อความขึ้นมาให้เลือก

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

5.  การทำใบลดหนี้โดยไม่อ้างถึง IV เมื่อทำการบันทึกรายการ จะมีข้อความขึ้นมาให้เลือกว่า จะจ่ายคืนเป็นเงินสด หรือเก็บไว้หักตอนรับชำระหนี้ เมื่อเลือกไปแล้ว แต่ต้องการจะเปลี่ยนในภายหลัง โดยกด <F8> ลบและเพิ่มรายการเข้าไปใหม่ จะไม่มีข้อความขึ้นมาให้เลือก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ต้องการแก้ไขโดยกด <F4> ไปที่หน้า 2 จากนั้นกด <Alt+E> แก้ไขประเภทได้เองเลย (ในกรณีของเพิ่มหนี้ก็เช่นเดียวกัน)