3.  ทำใบลดหนี้โดยอ้างถึงบิลขายที่เปิดไปก่อนหน้านี้แต่เมื่อไป

พิมพ์รายงานสถานะลูกหนี้ กลับไม่มีแสดงรายการใบลดหนี้รายการนี้ขึ้นมาเลย ไม่ว่าจะดูเดือนใดก็ตาม เพราะสาเหตุใด

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

3.  ทำใบลดหนี้โดยอ้างถึงบิลขายที่เปิดไปก่อนหน้านี้แต่เมื่อไป

พิมพ์รายงานสถานะลูกหนี้ กลับไม่มีแสดงรายการใบลดหนี้รายการนี้ขึ้นมาเลย ไม่ว่าจะดูเดือนใดก็ตาม เพราะสาเหตุใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.  เนื่องจากเลือกประเภทใบลดหนี้เป็น 3

2.  หรือก็คือการจ่ายคืนให้ลูกหนี้เป็นเงินสดไปแล้ว