2. ทำ SR SAVE โปรแกรมจะฟ้องว่า “ไม่พบใบกับเลขที่ [          ] หรือล็อครายการไม่ได้SR บรรทัดใบกำกับ ไม่อ้าง IV ลบออกเป็นว่างๆ เลือกรหัสสินค้า ใส่จำนวน  รับคืน Y ยอดเงินใส่ 0 เมื่อ save โปรแกรมจะฟ้องว่า “ไม่พบใบกับเลขที่ [          ] หรือล็อครายการไม่ได้ การลดยอดหนี้ไม่สามารถทำได้ (ตั้งประเภทไว้ว่า เลือกหักจากใบกำกับ) ในหน้าจอรับชำระหนี้ F7 ช่องเรียบร้อยจะขึ้นเป็น N ทำให้ตอนที่ทำรับชำระหนี้ RE จะมีขึ้นมาให้เลือกด้วย แต่ยอดเงินเป็น 0

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

2. ทำ SR SAVE โปรแกรมจะฟ้องว่า “ไม่พบใบกับเลขที่ [          ] หรือล็อครายการไม่ได้SR บรรทัดใบกำกับ ไม่อ้าง IV ลบออกเป็นว่างๆ เลือกรหัสสินค้า ใส่จำนวน  รับคืน Y ยอดเงินใส่ 0 เมื่อ save โปรแกรมจะฟ้องว่า “ไม่พบใบกับเลขที่ [          ] หรือล็อครายการไม่ได้ การลดยอดหนี้ไม่สามารถทำได้ (ตั้งประเภทไว้ว่า เลือกหักจากใบกำกับ) ในหน้าจอรับชำระหนี้ F7 ช่องเรียบร้อยจะขึ้นเป็น N ทำให้ตอนที่ทำรับชำระหนี้ RE จะมีขึ้นมาให้เลือกด้วย แต่ยอดเงินเป็น 0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นที่โปรแกรม โปรแกรมไม่แก้

 

วิธีแก้ไข ให้ใช้วิธีแก้ประเภทของใบลดหนี้เอง เป็น จ่ายคืนเป็นเงินสด