2.  สินค้าชุดพิเศษ ใช้งานอย่างไรในเมนูซื้อและขาย และมีรายงานตัวใดให้ดูได้บ้าง

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าชุดธรรมดา/พิเศษ >

2.  สินค้าชุดพิเศษ ใช้งานอย่างไรในเมนูซื้อและขาย และมีรายงานตัวใดให้ดูได้บ้าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สินค้าชุดพิเศษ

1.  ตั้งรหัสสินค้าชุดพิเศษ

 

set-spc

 

2.        เปิดบิลซื้อจะโชว์ตัวลูกเป็นหลัก และจะดึงราคาในรายละเอียดสินค้าชุดมาให้

 

rr-spc

 

3.  เปิดบิลขายสินค้าชุดพิเศษ ถ้าไม่ใส่ราคาขายที่ตัวแม่ ตัวลูกก็จะมีราคาขายขึ้นมาแทน          โดยนำมาจากการกำหนดสินค้าประกอบในรายละเอียดสินค้าชุด

 

iv-spc

 

สรุป สินค้าชุดพิเศษ ขณะซื้อหรือรับเข้า โปรแกรม ไม่ ยอมให้ป้อนราคาต่อหน่วย ที่รายการสินค้าชุดหรือตัวแม่  แต่จะให้ใส่ราคาทุนของสินค้าประกอบแต่ละรายการเอง (ไม่ว่าจะเลือกตกลง หรือ ยกเลิก)  โดยโปรแกรมจะดึงราคาทุนในเมนูรายละเอียดสินค้าชุดขึ้นมาให้อัตโนมัติ  (ถ้าราคาทุนในสินค้าชุดไม่ได้ใส่ไว้ โปรแกรมก็จะไม่ได้ใช่ ราคาทุนมาตรฐาน ทั้งตัวสินค้าชุดและตัวประกอบ

เพราะโปรแกรมจะมองเหมือนว่า สินค้าตัวประกอบในบิลซื้อไม่ได้ใส่ราคาซื้อ ก็จะไม่มีราคาทุนในสต๊อกด้วย)

ส่วนราคาขายใช้ก็ต่อเมื่อเวลาเปิดบิลขาย ตัวแม่ไม่ใส่ราคาแล้วเลือกตัวประกอบก็จะขึ้นราคาตามที่ใส่ไว้ในคอลัมน์ราคาขาย

ซึ่งอาจจะใส่ราคาทั้งสินค้าชุดและตัวประกอบได้ การดูรายงานวิเคราะห์การขายจะแสดงสินค้าตามหน้าบิลซึ่งจะมีราคาขายหรือไม่ก็ได้  

เพราะฉะนั้นตัวประกอบต้อง ใส่ราคาทุน ส่วน ราคาขาย ก็ควรใส่ไว้