1.  สินค้าชุดธรรมดา ใช้งานอย่างไรในเมนูซื้อและขาย และมีรายงานตัวใดให้ดูได้บ้าง

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าชุดธรรมดา/พิเศษ >

1.  สินค้าชุดธรรมดา ใช้งานอย่างไรในเมนูซื้อและขาย และมีรายงานตัวใดให้ดูได้บ้าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สินค้าชุดธรรมดา

1.        ตั้งรหัสสินค้าชุดธรรมดา

set-nor

 

2.  เปิดบิลซื้อ เวลาเปิดบิลจะไม่โชว์ตัวลูก ก็จะใช้สูตรในหน้าจอสินค้าชุด คอลัมน์ราคาทุนในการหาราคาทุนของสินค้า

 

rr-nor

 

3.  สูตรในการหาราคาทุนรวมในรายการรับ

 [จำนวนเงินหน้าบิลซื้อ * ราคาทุนของสินค้าประกอบ] /ราคาทุนรวมของสินค้าชุด

   สูตรในการหาราคาทุนต่อหน่วยในรายการรับ

 [ราคาต่อหน่วยหน้าบิลซื้อ * ราคาทุนต่อหน่วยของสินค้าประกอบ] /ราคาทุนรวมของสินค้าชุด

ข้อมูลจากข้อ 1. และ 2.

o        ราคาต่อหน่วยหน้าบิลซื้อ = 1,000.-

o        ราคาทุนของสินค้าประกอบในรายละเอียดสินค้าชุด

ตัวที่ 1  450*2 = 900 .-

ตัวที่ 2  300*1 = 300.-

o        ราคาทุนรวม ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้าชุด 900+300 = 1,200.-

 สินค้าประกอบรายการที่ 1

o        ราคาทุนรวมของสินค้ารายการที่ 1 ตามสูตร

o        (1,000 * 900) / 1,200 = 750.-

o        ราคาทุนต่อหน่วยของสินค้ารายการที่ 1 ตามสูตร

o        (1,000 * 450) / 1,200 = 375.-

 

rp-nor

 

สินค้าประกอบรายการที่ 2

o        ราคาทุนของสินค้ารายการที่ 2 ตามสูตร

o        (1,000 * 300) / 1,200 = 250.-

 

หมายเหตุ กรณีนี้ที่ตัวประกอบไม่ได้ใส่ราคาทุน และไม่มีราคาทุนมาตรฐาน โปรแกรมจะนำยอดในบิลซื้อทั้งหมด มาเป็นทุนสำหรับสินค้าตัวประกอบ ลำดับที่ 1 (กรณีมีหลาย ๆ ลำดับสินค้า และราคาเป็น 0 หมด) แต่ถ้ามีทุนมาตรฐานก็จะนำราคาทุนมาตรฐานมาคำนวนแทนราคาทุนที่ตัวประกอบ ซึ่งจะคำนวณเหมือนกัน

 

rp-nor1

 

สรุป สินค้าชุดธรรมดา ขณะที่ซื้อหรือรับสินค้านั้น ราคาทุนที่ป้อนจะเป็นราคารวมของชุด ดังนั้นโปรแกรมจะต้องหาราคาทุนของสินค้าประกอบของแต่ละตัว เพื่อที่จะเก็บข้อมูลไว้ออกรายงานต่างๆ

เช่น รายงานสต๊อกการ์ด 41X เพราะฉะนั้นรหัสสินค้าชุดธรรมดาที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำไป

ทำรายการซื้อตัวประกอบทุกตัวควรจะมีการใส่ราคาทุนด้วย

การคำนวณราคาทุนในสต๊อก โดยเอา [ราคาต่อหน่วย(ในบิลซื้อ) * ราคาทุนมาตรฐานของตัวประกอบ / ราคาทุนมาตรฐานรวมของตัวประกอบทั้งหมด ]

กรณี  สินค้าชุด คอลัมน์ราคาทุน ไม่ได้ใส่ราคา แต่ ใส่ ราคาทุนมาตรฐานที่ตัวสินค้าชุด และตัวประกอบ เวลาเปิดซื้อ โปรแกรมก็จะใช้เฉพาะราคาทุนมาตรฐานของตัวประกอบ แทน ไม่ได้ ใช้ทุนมาตรฐานของตัวแม่เลย เพราะสินค้าบางตัวที่ไม่มีราคาทุนที่ตัวประกอบ ราคาทุนในสต๊อกก็จะไม่มีเหมือนกัน

ในขณะที่ขายหรือจ่ายสินค้าออก ราคาขายที่ป้อนก็จะเป็นราคารวมของชุด โปรแกรมก็จะทำการคำนวณหาราคาขายของ สินค้าประกอบแต่ละตัวด้วยเช่นกัน

แต่ ไม่ได้นำไปใช้ในรายงานการขายเพราะในรายงานการขาย จะแสดงรหัสชุดไม่ใช่รหัสสินค้าประกอบ เพราะฉะนั้น ตัวประกอบ ต้องใส่ราคาทุน แต่จะไม่ ใส่ราคาขายก็ได้