3.  สินค้าชุดธรรมดา ดึงไปเปิดบิลซื้อได้ แต่พอมาเปิดบิลขาย พอ SAVE รหัสสินค้าดังกล่าวหายไป โปรแกรมไม่ SAVE ให้

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าชุดธรรมดา/พิเศษ >

3.  สินค้าชุดธรรมดา ดึงไปเปิดบิลซื้อได้ แต่พอมาเปิดบิลขาย พอ SAVE รหัสสินค้าดังกล่าวหายไป โปรแกรมไม่ SAVE ให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เนื่องจากสินค้าชุดตัวนั้น ไม่มีสินค้าตัวประกอบ