3.  ต้องการทำเช็คจ่ายให้เป็นเช็คคืน และต้องการให้เจ้าหนี้รายตัว กับมาเหมือนเดิมมีขั้นตอนอย่างไร

 

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็คจ่าย >

3.  ต้องการทำเช็คจ่ายให้เป็นเช็คคืน และต้องการให้เจ้าหนี้รายตัว กับมาเหมือนเดิมมีขั้นตอนอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 วิธีการประยุกต์มีดังนี้

1.  ไปที่เมนูทะเบียนเช็คจ่าย ค้นหาเลขที่เช็คนั้นขึ้นมา แล้ว กด F10 บันทึกประวัติเช็คคืน (สถานะต้องเป็น

สถานะเช็คจ่าย) หลังจากทำแล้วจะมีเช็คจ่ายเลขที่เหมือนกัน 2 ใบ คือเช็คคืน และ เช็คคืนยื่นใหม่

2.  ให้ไปเพิ่มสินค้าบริการขึ้นมาโดยกำหนดฝั่ง เดบิท ต้นทุนบริการ ผูกไว้ที่บัญชี เช็คจ่ายล่วงหน้า หรือจะสร้างเป็นรหัสค่าใช้จ่ายก็ได้

แล้วเอาสินค้าบริการหรือรหัสค่าใช้จ่ายนี้ไปบันทึกใบเพิ่มหนี้หรือบันทึกในเมนูซื้อเงินเชื่อ ผลลัพธ์ที่จะได้คือ   โปรแกรมจะไปเพิ่มเจ้าหนี้รายตัวให้ ส่วนอีกที่คือทางด้านบัญชีโปรแกรม     จะล้างเช็คจ่ายออก แล้วตั้งเจ้าหนี้ทางด้านบัญชีให้ด้วย

เดบิท เช็คจ่ายล่วงหน้า                        XX

เครดิต เจ้าหนี้การค้า                                XX

3.  ส่วนเช็คใบที่มีสถานะเช็คคืนยื่นใหม่ให้ไปลบทิ้งที่เมนูการเงินข้อ 3.7 เหลือไว้ใบที่เป็นสถานะเช็คคืนเก็บไว้เป็นประวัติ

4.  ถ้าต้องการตัดยอดหนี้ก็ไปทำที่หน้าจอจ่ายชำระหนี้ตามปกติ

หมายเหตุ        ในการทำเอกสารที่เมนูซื้อเงินเชื่อนั้น อาจจะมีผลกับการดูรายงานวิเคราะห์การซื้อ ข้อ 8.2 เป็นต้น ส่วนการทำใบเพิ่มหนี้จะมีผลกับการดูรายงานยอดซื้อสุทธิได้ และไม่สามารถดูรายงานเช็คย้อนหลังเทียบกับบัญชีได้

ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของรายงานต่างๆ ควรใช้วิธีการควบคุมทางด้านบัญชี โดยเพิ่มบัญชีเจ้าหนี้เช็คคืนขึ้นมา แล้วบันทึกรายการในสมุดรายวัน เมื่อต้องการเช็คยอดคงเหลือเจ้าหนี้ ก็ให้พิมพ์รายงานเจ้าหนี้และรายงานแยกประเภท

ของเจ้าหนี้เช็คคืนควบคู่กัน