1.  พิมพ์ใบสั่งซื้อโดยการคลิกเลือกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ หรือกด <Alt+P>ไม่ได้

โดยจะแสดงผลเป็นหน้าจอว่างๆ แต่สามารถพิมพ์แบบทดสอบได้

Navigation:  ระบบซื้อ > การพิมพ์ในใบสั่งซื้อ >

1.  พิมพ์ใบสั่งซื้อโดยการคลิกเลือกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ หรือกด <Alt+P>ไม่ได้

โดยจะแสดงผลเป็นหน้าจอว่างๆ แต่สามารถพิมพ์แบบทดสอบได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·ในขั้นแรกให้ลบไฟล์ POPRPO.RF1 ในที่เก็บข้อมูลที่มีปัญหานั้นทิ้ง จากนั้นใช้หัวข้อ นำแบบทดสอบไปทับที่ข้อ 1. (กรณีที่แบบทดสอบเหมือนกับแบบฟอร์มจริงที่ลูกค้าใช้งาน)

 

หมายเหตุ ไฟล์ที่เป็น .RF1 หมายถึงแบบฟอร์มที่เราใช้พิมพ์จริง (กด <Alt+P>)

ส่วนไฟล์ที่เป็น .RR1 คือฟอร์มที่เราใช้ในเมนูแก้ไขแบบทดสอบ