6.  ปัญหา ลูกค้ามีการคีย์เอกสารของ PO เข้าไปตั้งแต่ปี 2556 และเมื่อมาปี 2557 ลูกค้ามีการยกเลิกเอกสาร PO นี้โดยกดปุ่มไอคอนยกเลิก PO และใส่วันที่เดียวกับเอกสารของ PO เลขที่นั้น แต่เมื่อลูกค้ามาทำการปิดประมวลผลสิ้นปีของปี 2556 โปรแกรมกลับไม่ล้าง PO เบอร์นั้นออกซึ่งจะติดมาในปี 2557

Navigation:  ระบบซื้อ > ใบสั่งซื้อ >

6.  ปัญหา ลูกค้ามีการคีย์เอกสารของ PO เข้าไปตั้งแต่ปี 2556 และเมื่อมาปี 2557 ลูกค้ามีการยกเลิกเอกสาร PO นี้โดยกดปุ่มไอคอนยกเลิก PO และใส่วันที่เดียวกับเอกสารของ PO เลขที่นั้น แต่เมื่อลูกค้ามาทำการปิดประมวลผลสิ้นปีของปี 2556 โปรแกรมกลับไม่ล้าง PO เบอร์นั้นออกซึ่งจะติดมาในปี 2557

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นเพราะโปรแกรมจะมองจากวันที่ๆ เราทำงานจริงหรือ วันที่ขณะคีย์เอกสาร ไม่ได้มองวันที่ยกเลิกใน PO ที่เราใส่ไว้