4.  พิมพ์บิลขาย ต้องการให้แสดงชื่อสินค้าที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมไทย-อังกฤษ จะต้องทำอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

4.  พิมพ์บิลขาย ต้องการให้แสดงชื่อสินค้าที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมไทย-อังกฤษ จะต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 ให้แก้ไขฟอร์ม เปลี่ยนจาก STCRD->STKDES เป็น STCRD->STKDES2 แทน