3.  อยากจะนำชื่อบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งป้อนไว้ที่เมนูกำหนดค่าเริ่มต้น มาแสดงในแบบฟอร์ม จะต้องแก้ไขแบบฟอร์มอย่างไร

 

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

3.  อยากจะนำชื่อบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งป้อนไว้ที่เมนูกำหนดค่าเริ่มต้น มาแสดงในแบบฟอร์ม จะต้องแก้ไขแบบฟอร์มอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

จะทำได้ต่อเมื่อใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นไทย-อังกฤษ หากใช้เวอร์ชั่นภาษาไทย อาจจะใช้วิธีสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาอีก 1 แบบฟอร์ม และพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษเข้าไปเอง