5.  หากต้องการตรวจสอบว่ามีบิลขายใบใดบ้าง ที่ได้รับชำระหนี้ไปแล้ว แต่ยอดรับชำระ/ลดหนี้ในหน้าที่ 2 ของบิลยังไม่ถูกอัพเดท หรืออาจจะมีใครเข้ามาแก้ไขในภายหลัง จะตรวจสอบได้จากเมนูใด

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

5.  หากต้องการตรวจสอบว่ามีบิลขายใบใดบ้าง ที่ได้รับชำระหนี้ไปแล้ว แต่ยอดรับชำระ/ลดหนี้ในหน้าที่ 2 ของบิลยังไม่ถูกอัพเดท หรืออาจจะมีใครเข้ามาแก้ไขในภายหลัง จะตรวจสอบได้จากเมนูใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.  ตรวจสอบได้จากการคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ โปรแกรมจะฟ้องเอกสารที่มีปัญหาในลักษณะข้างต้นขึ้นมา

2.  ตรวจสอบได้จากรายงาน 1.C.1 โดยในขณะพิมพ์รายงานให้กำหนดในบรรทัด พิมพ์เฉพาะลูกหนี้ที่มีปัญหา ให้เป็น 'Y'