6.  มีสาเหตุใดบ้าง ที่เปิดบิลขายไม่ได้ แจ้งว่า "ยอดคงเหลือติดลบ"  ทั้งที่มียอดสินค้าอยู่ในสต๊อก

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

6.  มีสาเหตุใดบ้าง ที่เปิดบิลขายไม่ได้ แจ้งว่า "ยอดคงเหลือติดลบ"  ทั้งที่มียอดสินค้าอยู่ในสต๊อก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

1. ให้เช็ควันที่ของเอกสารว่ามีการเปิดบิลย้อนหลังหรือไม่

2.        ให้เช็คตัวคูณหน่วยย่อย หรือ อัตราส่วนว่าใส่ผิดหรือไม่

3.        กด ALT+F4 โดยให้ระบุวันที่ตามวันที่เปิดบิล และดูจำนวนของคลังที่เปิดว่าพอหรือไม่

4.        ตรวจสอบดูว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนรอบบัญชีเอง โดยที่ไม่ได้ปิดประมวลผลหรือไม่

5.        ไปเมนูสินค้า 7.3 แล้วกด F6 ตรวจสอบยอดยกมา และคำนวณต้นทุนใหม่