5.  เปิดบิลขายสินค้าแล้ว โปรแกรมฟ้องขึ้นมาว่า ขายต่ำกว่าทุน ทั้งที่เมื่อตรวจสอบต้นทุนในรายงานก็เป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาขาย

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

5.  เปิดบิลขายสินค้าแล้ว โปรแกรมฟ้องขึ้นมาว่า ขายต่ำกว่าทุน ทั้งที่เมื่อตรวจสอบต้นทุนในรายงานก็เป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาขาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะอาจจะมีการป้อนอัตราส่วนต่อหน่วยหลักในตอนที่เปิดบิลขายผิด เช่น ขายสินค้าเป็นลัง โดยมีอัตราส่วนต่อ 1 ลังเท่ากับ 24 กล่อง แต่เมื่อไปเปิดบิลขายกลับใส่อัตราส่วนเป็น 50 กล่อง ทำให้ราคาขายถูกหารด้วยจำนวนกล่องที่มากกว่าปกติ ในขณะที่ราคาทุนต่อกล่องคิดจากอัตราส่วนที่ 24

กล่องต่อ 1 ลัง ซึ่งจะมีต้นทุนที่สูงกว่า (ตัวหารน้อยกว่าทำให้ต้นทุนสูงกว่า)