2.  เลขที่เอกสารเก่า IV2547/1 โดยการคีย์เอง หลังจากนั้นอยากเปลี่ยนใหม่โดย

ให้เครื่องรันให้ โดยไปแก้ไขที่กำหนดเลขที่เอกสาร แก้เป็น IV4700001 จะมีผลอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

2.  เลขที่เอกสารเก่า IV2547/1 โดยการคีย์เอง หลังจากนั้นอยากเปลี่ยนใหม่โดย

ให้เครื่องรันให้ โดยไปแก้ไขที่กำหนดเลขที่เอกสาร แก้เป็น IV4700001 จะมีผลอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ไม่มีผล กับโปรแกรมเนื่องจากการรันเลขที่ใหม่ มากกว่า เลขที่เก่า แต่ถ้าเป็นการรันเลขที่เอกสารใหม่น้อยกว่า

เลขที่เอกสารเก่าจะส่งผลกับโปรแกรมทำให้การทำงานของโปรแกรมช้าลง เนื่องจากต้องค้นหาเลขที่เอกสารล่าสุด