1.  เปิดบิลขายเชื่อ (IV) กำหนดให้แยกประเภท Vat ที่รายการสินค้า='Y' โดยเปิดบิลขายสินค้าบริการ มี 2 รายการเช่นสินค้า A  มูลค่า 100.-                ช่องV                   = 0   (ไม่คิดภาษี)

 สินค้าB                มูลค่า 200.-                   "              = ว่าง หรือ 1 (คิดภาษี 7%)

(ต่อมา) ลูกค้าไปเปิดใบลดหนี้โดยหักจากใบกำกับสินค้าที่อ้างถึง เช่น ลดไป 50.- จากนั้นไปทำหน้าจอรับชำระหนี้ดึง IV มาชำระ โปรแกรมจะขึ้นมูลค่าสินค้าหรือบริการ = 250.- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 17.50 (250*7%) ซึ่งผิด เพราะเอาทั้งจำนวนมาคิดภาษี ที่ถูกต้องดูว่ารายการสินค้าใดมีภาษีจึงจะคูณ 7%

 

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

1.  เปิดบิลขายเชื่อ (IV) กำหนดให้แยกประเภท Vat ที่รายการสินค้า='Y' โดยเปิดบิลขายสินค้าบริการ มี 2 รายการเช่นสินค้า A  มูลค่า 100.-                ช่องV                   = 0   (ไม่คิดภาษี)

 สินค้าB                มูลค่า 200.-                   "              = ว่าง หรือ 1 (คิดภาษี 7%)

(ต่อมา) ลูกค้าไปเปิดใบลดหนี้โดยหักจากใบกำกับสินค้าที่อ้างถึง เช่น ลดไป 50.- จากนั้นไปทำหน้าจอรับชำระหนี้ดึง IV มาชำระ โปรแกรมจะขึ้นมูลค่าสินค้าหรือบริการ = 250.- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 17.50 (250*7%) ซึ่งผิด เพราะเอาทั้งจำนวนมาคิดภาษี ที่ถูกต้องดูว่ารายการสินค้าใดมีภาษีจึงจะคูณ 7%

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   เพราะหน้าจอใบลดหนี้ไม่สามารถแยกประเภท Vat ที่รายการสินค้าได้เหมือนหน้า IV เป็นที่โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมเมอร์ไม่แก้ไขให้ค่ะ

 

วิธีแก้ไข ตอนทำรับชำระหนี้ ต้องแก้ไขช่องภาษีมูลค่าเพิ่มเอง (ตอนที่เลือก IV มาชำระ)

***แต่ถ้าไม่ได้ออกใบลดหนี้ แล้วมาทำรับชำระหนี้เลย ยอดภาษีจะถูกต้อง