13.  กรณีลูกค้ามีการเปิดบิลขายสินค้าซ้ำ ๆ กัน ดังนั้นจึงต้องการจะก๊อปปี้รายการของบิลขายใบเก่ามา สามารถทำได้หรือไม่ และควรจะแนะนำลูกค้าอย่างไร

 

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

13.  กรณีลูกค้ามีการเปิดบิลขายสินค้าซ้ำ ๆ กัน ดังนั้นจึงต้องการจะก๊อปปี้รายการของบิลขายใบเก่ามา สามารถทำได้หรือไม่ และควรจะแนะนำลูกค้าอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมไม่สามารถก๊อปปี้รายการสินค้าจากบิลขายใบเก่าได้ ควรจะแนะนำให้ลูกค้าทำใบเสนอราคา และป้อนรายการสินค้าที่มีการขายบ่อย ๆ ที่สำคัญคือจะต้องไม่ป้อนวันที่ยืนราคา