14. นำสินค้าชุดพิเศษมาเปิดบิลขาย โดยสินค้าตัวประกอบบางตัวกำหนดเป็นสินค้าบริการและไม่บันทึกบัญชีให้ บันทึกแต่สินค้าที่มีสต๊อก

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

14. นำสินค้าชุดพิเศษมาเปิดบิลขาย โดยสินค้าตัวประกอบบางตัวกำหนดเป็นสินค้าบริการและไม่บันทึกบัญชีให้ บันทึกแต่สินค้าที่มีสต๊อก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข ตอนเปิดบิลขาย ไม่ต้องใส่ราคาต่อหน่วย พอ Enter ผ่าน ก็จะมีข้อความ " ท่านต้องการแสดงสินค้าชุดพิเศษนี้ ในเอกสารนี้หรือไม่ ? " ให้เลือก ตกลง

<%IMGEXPAND%>

 

แล้วกด F6 เลือกทั้งหมด หรือเลือกบางรายการก็ได้

<%IMGEXPAND%>

 

หมายเหตุ ถ้าเปิดบิลขายด้วยสินค้าชุดธรรมดา โปรแกรมสามารถบันทึกบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในสินค้าบริการเลย