1.  การทำลดหนี้ /ส่งคืน ข้ามปีจะสามารถทำได้หรือไม่

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/ส่งคืน >

1.  การทำลดหนี้ /ส่งคืน ข้ามปีจะสามารถทำได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

o        การทำลดหนี้ ส่งคืน ( ลดหนี้อย่างเดียว)โดยที่อ้างเอกสาร RR หรือไม่อ้าง ไม่

สามารถทำการลดหนี้ได้

o        การทำลดหนี้ ส่งคืน ( ส่งคืนสินค้า)โดยที่อ้างเอกสาร RR หรือไม่อ้าง

สามารถทำการลดหนี้ได้

 

สรุป 1.  การปรับต้นทุนอย่างเดียวโดยไม่มีสินค้า ข้ามปีจะทำไม่ได้เลย เช่น เอกสาร CP และ GR

  2.  กรณีบันทึกต้นทุนแบบ Average สามารถทำลดหนี้อย่างเดียวได้

ไม่ว่าจะเป็นภายในปี หรือข้ามปี        เพราะจะมองต้นทุน ณ วันที่ทำเอกสาร