7.  ไม่สามารถสำรองข้อมูลต่อแผ่นที่ 2  ในเครื่องคอมฯ ที่ใช้ระบบ Windows'NT, Windows 2000 และ Windows XPได้

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

7.  ไม่สามารถสำรองข้อมูลต่อแผ่นที่ 2  ในเครื่องคอมฯ ที่ใช้ระบบ Windows'NT, Windows 2000 และ Windows XPได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

อาการ เมื่อสำรองข้อมูลในแผ่นที่ 1 เต็มแล้ว โปรแกรมจะให้ใส่แผ่นดิสก์แผ่นที่ 2 แต่เมื่อใส่ไปแล้ว กด <Enter> โปรแกรมยังแสดงข้อความให้ใส่แผ่นดิสก์แผ่นที่ 2 เหมือนเดิม

วิธีแก้ไข  สำหรับ [Windows NT และ Windows 2000 ] หลังจากโปรแกรมแสดงข้อความให้ใส่แผ่นดิสก์แผ่นที่ 2 แทนที่จะกด <Enter> ให้เปลี่ยนเป็นกด <F12> แทน สำหรับ [Windows XP] ให้เลือก ยกเลิก จะทำงาน ให้ต่อในแผ่นที่ 2