8.   นำข้อมูลที่สำรองจาก          verion dos (ใช้งานที่ dos ได้ปกติ) แล้วนำมาใช้งานที่ verion windows แต่เมื่อนำมาใช้ที่ windows แล้วเมื่อคลิกที่เมนูต่าง ๆ แล้วหลุดออกจากโปรแกรมเลย แต่ทำการจัดเรียงทุกระบบก็จัดเรียงผ่านปกติ

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

8.   นำข้อมูลที่สำรองจาก          verion dos (ใช้งานที่ dos ได้ปกติ) แล้วนำมาใช้งานที่ verion windows แต่เมื่อนำมาใช้ที่ windows แล้วเมื่อคลิกที่เมนูต่าง ๆ แล้วหลุดออกจากโปรแกรมเลย แต่ทำการจัดเรียงทุกระบบก็จัดเรียงผ่านปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากลูกค้ามีการไปเพิ่ม ชื่อ Field  ใหม่เองที่ File stmas.dbf  เช่น เพิ่มเป็น  Field Stkdes2 ,Stkdes3,Stkdes4 เป็นต้น

วิธีแก้ไข แก้ไขโดยใช้โปรแกรม Fox pro